Site announcements

Hướng Dẫn Tham Gia Các Khóa Học Trực Tuyến Trên ITFORVN

Hướng Dẫn Tham Gia Các Khóa Học Trực Tuyến Trên ITFORVN

by Tai Nguyen -
Number of replies: 0

Bước 1: Đăng ký 1 tài khoản

 

 

Bước 2: Chọn course học bạn muốn tham gia và đăng ký (Enrol)

  

 

Bước 3: Đăng nhập và chọn Course bạn đã đăng ký để học.

Hiện tại nền tảng elearning của ITFORVN  có thể chạy trên  3 nền tảng: Windows, iOS và Android

- Windows bạn vào : https://portal.itforvn.com đăng nhập bằng tài khoản của bạn và chọn đúng Course học bạn cần Join

- iOS/Android bạn download App Moodle về  server đăng nhập portal.itforvn.com. đăng nhập bằng tài khoản của bạn và chọn đúng Course học bạn cần Join

Học trên Adroid:
 
 
Học trên iOS:

- Đối với học có tương tác các bạn sẽ học thông qua Gotomeeting. Nội dung Course học, cũng như tài liệu, link GoToMeeting sẽ được để trong phần.

- Windows bạn vào : https://portal.itforvn.com đăng nhập bằng tài khoản của bạn và chọn đúng Course học bạn cần Join

- iOS/Android bạn download App Moodle về  server đăng nhập portal.itforvn.com. đăng nhập bằng tài khoản của bạn và chọn đúng Course học bạn cần Join.

Support:

- Email : elearning@itforvn.com

- Telegram: t.me/itforvn

- Hot line: 0933.000.456 (Tài)