MICROSOFT

 1.Hướng Dẫn Tham Gia Các Khóa Học Trực Tuyến Trên ITFORVN


 

 2. Speaker:

- David Hoang

- Bác David Hoang : Bác đã từng là MVP của microsoft nhiều năm liền

- Hiện tại anh đang là MCT của microsoft.

- Ngoài ra anh đang vận hành và triển khai nhiều hệ thống cloud ( azure, amazon,... cho các tập đoàn lớn của nước ngoài)

- Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong mãng cloud computing.

3.Thời Gian Học Địa Điểm Học:

- Địa điểm học (Online): bất kỳ nơi đâu, miễn  có internet và kết nối được với Microsoft Teams.

- Khóa dự kiến sẽ bắt đầu từ 10/02/2020

- Thời gian học: 10PM - 11PM ( Thứ 2,4, 6)

4. Hình Thức Học Và Thi:

- Học trực tuyến thông qua Microsoft Team Meeting. Bạn có thể học thông qua smart phones, tablets, Máy tính.

- Học viên hoàn thành >80% thời lượng học có thể thi chứng chi Microsoft Azure AZ103 tại các trung tâm thi quốc tế.

- Đối với các bạn đăng ký thi quốc tế Azure AZ103 Group sẽ hỗ trợ 1 azure code trị giá 100$ để mọi người lab thêm, ngoài ra bạn sẽ có thêm 3 buổi hướng dẫn thi ôn thi. 

- Tỷ lệ đậu lên tới > 85% nếu:

  + Tham gia >80% các buổi học

  + Làm đầy đủ các bài lab 

  + Tham gia 3 buổi hướng dẫn ôn thi  của giảng viên.

5. Outline:

BÀI 1: GIỚI THIỆU VÀ ĐĂNG KÝ MICROSOFT AZURE    
BÀI 2: TRIỂN KHAI VÀ QUẢN LÝ AZURE NETWORKING    
BÀI 3: TRIỂN KHAI AZURE VIRTUAL MACHINES    
BÀI 4: QUẢN LÝ AZURE VIRTUAL MACHINES    
BÀI 5: TRIỂN KHAI AZURE APP SERVICE    
BÀI 6: TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP LƯU TRỮ, SAO LƯU, VÀ PHỤC HỒI    
BÀI 7: CHUYỂN SERVER TỪ NỘI BỘ LÊN AZURE    
BÀI 8: QUẢN LÝ AZURE ACTIVE DIRECTORY    
BÀI 9: TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ACTIVE DIRECTORY HYBRID    
BÀI 10: TRIỂN KHAI CONTAINERS TRONG AZURE    
BÀI 11: TRIỂN KHAI AZURE CLOUD SERVICES    
BÀI 12: TRIỂN KHAI CƠ CHẾ TỰ ĐỘNG HÓA TRONG AZURE

6. Cách đăng ký lớp học: 

- Step 1: Đăng ký 1 trong các package bên dưới (6.1-6.4) 

- Step 2: Enrol khóa học với Register Code tương ứng

- Step 3: Chuyển Khoản cho admin (thông tin chuyển khoản tại mục 6.5) 

- Step 4: Sau khi admin nhận được tiền từ ngân hàng, hệ thống sẽ move bạn vào lớp học.


6.1 Package 1 - Học không lab và thi:

Register Code: Số_điện_thoạiAZ13820

Giá : 1 Tr. Học đủ 100% refund toàn bộ, vắng 1 lần điểm danh trừ 100K

- Bạn sẽ được học 22 buổi.

- Lab: Học viên  tự đăng ký tài khoản azure để lab, hiện tại Microsoft cho đăng ký trial trong tài khoản azure có 200$, trường hợp các bạn không thể đăng ký được thì các bạn có thể thuê lab để làm.

- Học đầy đủ thì xem như bạn được học free 100%. 

 

6.2 Package 2 -  Học + Lab:

Register Code: Số_điện_thoạiLAZ13820

Giá : 1.5 Tr. Học đủ 100% refund 1 tr, vắng 1 lần điểm danh trừ 100k

- Bạn sẽ được học 22 buổi.

- Được cung cấp 1 tài khoản azure có thể lab trong vòng 2 tháng, mỗi tháng bạn có 150$ trong tài khoản azure để lab

- Được đội ngủ admin hỗ trợ lab trong suốt quá trình học.
 
- Được cung cấp tài liệu hướng dẫn lab.
 
6.3 Package 3 - Học +  Thi:

Register Code: Số_điện_thoạiEAZ13820

Giá : 1Tr3(Giá chưa bao gồm Voucher thi).  Nếu bạn học đủ 100% bạn sẽ được refund 1 tr, vắng 1 lần điểm danh trừ 100K.
- Bạn sẽ được học 22 buổi 
- Lab: Học viên  tự đăng ký tài khoản azure để lab, hiện tại Microsoft cho đăng ký trial trong tài khoản azure có 200$, trường hợp các bạn không thể đăng ký được thì các bạn có thể thuê lab để làm.
- Được MCT của Microsoft hỗ trợ  ôn thi trong 3 buổi
- Voucher thi Microsoft công bố là 80$ , nếu thi bạn có thể tự mua hoặc đăng ký mua qua ITFORVN( mua thông qua ITFORVN giá sẽ được discount 20%-50%, tùy vào thời điểm bạn thi). 
 
6.4 Package  4 -  Học + Lab + Thi:

Register Code : Số_điện_thoạiLEAZ13820

Giá : 1Tr6 (Giá chưa bao gồm Voucher thi).  Nếu bạn học đủ 100% bạn sẽ được refund 1 tr, vắng 1 lần điểm danh trừ 100K.
- Bạn sẽ được học 22 buổi 
- Được cung cấp 1 tài khoản azure có thể lab trong vòng 2 tháng, mỗi tháng bạn có 150$ trong tài khoản azure.
- Được MCT của Microsoft hỗ trợ  ôn thi trong 3 buổi
- Voucher thi Microsoft công bố là 80$.  Bạn có thể tự mua hoặc đăng ký mua qua ITFORVN( giá sẽ được discount 20%-50%, tùy vào thời điểm bạn thi). 

 

6.5 Thông tin chuyển khoản:

- Ngân hàng Vietcombank 

-  STK :0371000507294  - CN:TP.HCM

-  CTK : Nguyen Van Tai - Nguyen Thanh Loc

- Nội dung chuyển khoản: 

Số_Điện_ThoạiRegisterCode

VD: SDT của mình là 0912456789 mình tham gia package 1 thì nội dung CK sẽ là 0912456789AZ13820


Lưu ý (Đọc kỹ để tránh mất tiền): 

- Bạn phải enrol course trước khi chuyển khoản, thông tin enrol và nội dung chuyển khoản phải trùng khớp, nếu các bạn không enrol mà chuyển khoản thì hệ thống sẽ không move bạn vào lớp và admin cũng không biết nguồn chuyển khoản đến từ ai.

- Nội dung chuyển khoản phải điền đúng cú pháp. Trường hợp bạn điền sai hệ thống sẽ không approve bạn vào lớp.


Để được hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ:

- Email: edu.support@itforvn.com

- Điện thoại hỗ trợ: 0378.761.001 (Tâm)  0987.147.409 (Yến)

- Phone: 0933.000.456(Tài) hoặc 0938.063506(Tâm)

- Telegram: @mrtainguyen, @tcaoadm

 

Chúc các bạn học tốt !

 1.Hướng Dẫn Tham Gia Các Khóa Học Trực Tuyến Trên ITFORVN


 

 2. Speaker:

- MCT(Microsoft Trainer)  Trần Thanh Long.

- MCT ID: 15416511 

- Công việc hiện tại: Phó phòng triển khai mãng Cloud, Dịch Vụ Viễn Thông, Cty CMC.

- Kinh nghiệm triển khai và giảng dạy: 8 năm.

3.Thời Gian Học Địa Điểm Học:

- Địa điểm học (Online): bất kỳ nơi đâu, miễn  có internet và kết nối được với Microsoft Teams.

- Khóa dự kiến sẽ bắt đầu từ 07/10/2019 đến 29/11/2019

- Thời gian học: 10PM - 11PM ( Thứ 2, 4, 6)

4. Hình Thức Học Và Thi:

- Học trực tuyến thông qua Microsoft Team Meeting. Bạn có thể học thông qua smart phones, tablets, Máy tính.

- Học viên hoàn thành >80% thời lượng học có thể thi chứng chi Microsoft Azure AZ103 tại các trung tâm thi quốc tế.

- Đối với các bạn đăng ký thi quốc tế Azure AZ103 Group sẽ hỗ trợ 1 azure code trị giá 100$ để mọi người lab thêm, ngoài ra bạn sẽ có thêm 3 buổi hướng dẫn thi ôn thi. 

- Tỷ lệ đậu lên tới > 85% nếu:

  + Tham gia >80% các buổi học

  + Làm đầy đủ các bài lab 

  + Tham gia 3 buổi hướng dẫn ôn thi  của giảng viên.

5. Outline:

 
Day Subject Lession Hand on labs (document)
1 Manage
Azure
Subscriptions and
 Resources
Manage Azure Subscriptions 1 . Azure Deployment Models
2 . Assign Administrator Permissions
3 . Configure Cost Center Quotas and Tagging
4 . Configure Subscription Policies
2 Analyze Azure Utilization And Consumption 1 . Configure diagnostic settings on resources
2 . Create action groups
3 . Create and test alerts
4 . Monitor spend
5 . Utilize Log Search query functions
6 . View alerts in Log Analytics
3 Manage Resource Groups 1 . Configure resource locks
2 . Move resources across resource groups
3 . Remove resource groups
4 . Azure Policies
4 Implement
 And
Manage
Storage
Manage Role - Based Access Control (RBAC) 1 . Role Based Access Control
2 . Custom Roles
5 Create and Configure Storage accounts 1 . Create and configure storage account
2 . Configure network access to the storage account
3 . Generate shared access signature
4 . Install and use Azure Storage Explorer
5 . Manage access keys
6 . Implement Azure storage replication
7 . Activity Logs
6 Import and Export Data to Azure 1 . Create export from Azure job
2 . Create import from Azure job
3 . Configure and use Azure blob storage
4 . Configure Azure content delivery network (CDN) endpoints
5 . Azure Data Box
7 Configure Azure Files 1 . Create Azure file share
2 . Create Azure File Sync service
3 . Troubleshoot Azure File Sync
8 Implement Azure Backup 1 . Configure and review backup reports
2 . Perform backup operation
3 . Create Recovery Services Vault
4 . Create and configure backup policy
5 . Perform a restore operation
9 Deploy And
 Manage
Virtual
Machine
Create and Configure a VM for Windows and Linux 1 . Create and Configure a Windows VM
2 . Configuring Monitoring, Networking, Storage and Virtual Machine size
3 . Configure Storage
4 . Configure High Availability
5 . Configure high availability - Availability Zone
6 . Deploy and Configure Scale Sets
7 . Building a Linux Virtual Machine
10 Automate Deployment of Virtual Machine 1 . Modify Azure Resource Manager(ARM) Template
2 . Deploy Windows and Linux VM's
3 . Save a Deployment As An ARM template
11 Manage Azure VM 1 . Add Data Discs
2 . Add network interfaces
3 . Automate configuration management by using PowerShell Desired State Configuration (DSC)
4 . Automate configuration management by using Custom Script Extension
5 . Move VMs from one resource group to another
6 . Redeploy VMs
12 Manage VM Backups 1 . Restore VM
13 Configure and Manage Virtual Networks 1 . Create and configure VNET to VNET
2 . Create and configure VNET peering
14 Implement and Manage Virtual Networking 1 . Configure private and public IP addresses
2 . Configure network routes
3 . Configure Network Interface
4 . Configure subnets, and virtual network
15 Configure Name Resolution 1 . Configure Private DNS Zones
2 . Azure DNS
16 Create and Configure a Network Security Group 1 . Create Network Security Group and Security Rules
17 Implement Azure Load Balancer 1 . Azure Load Balancer
18 Monitor and Troubleshoot Virtual Networking 1 . Network Watcher
2 . Azure Network Watcher
19 Integrate On Premises network with Azure Virtual Network 1 . Hybrid Connections
20 Manage Identities Manage Azure Active Directory 1 . Overview of Azure AD
2 . Add custom domains
3 . Configure Azure AD Identity Protection
4 . Configure Azure AD Join
21 Manage Azure AD Objects (Users,Groups and Devices) 1 . Create users and groups
2 . Manage User and Group Properties
3 . Manage Device Settings
4 . Perform Bulk User Updates
22 Implement and Manage Hybrid Identities 1 . Install and configure Azure AD Connect
2 . Configure Federation and Single Sign-On
Labs Excercises Practice For Microsoft Exam - 3 Day 1.  Availability sets
2.  Azure DNS
3.  Load Balancer - SLA
4.  Network Security Groups
5.  Recovery Services vault
6.  Site-to-Site - VPN Gateway
7.  VNET peering
8.  Backup - Virtual Machines
9.  Storage Accounts - Virtual Machine Disks
10.  Storage Accounts - Secure Transfer
11.  Virtual Machines - Public IP
12.  Virtual Network Connectivity - Troubleshooting

6. Cách đăng ký lớp học: 

- Step 1: Đăng ký 1 trong các package bên dưới (6.1-6.4) 

- Step 2: Enrol khóa học với Register Code tương ứng

- Step 3: Chuyển Khoản cho admin (thông tin chuyển khoản tại mục 6.5) 

- Step 4: Sau khi admin nhận được tiền từ ngân hàng, hệ thống sẽ move bạn vào lớp học.


6.1 Package 1 - Học không lab và thi:

Register Code: Số_điện_thoạiAZ10319 

Giá : 1 Tr. Học đủ 100% refund toàn bộ, vắng 1 lần điểm danh trừ 100K

- Bạn sẽ được học 22 buổi.

- Lab: Học viên  tự đăng ký tài khoản azure để lab, hiện tại Microsoft cho đăng ký trial trong tài khoản azure có 200$, trường hợp các bạn không thể đăng ký được thì các bạn có thể thuê lab để làm.

- Học đầy đủ thì xem như bạn được học free 100%. 

 

6.2 Package 2 -  Học + Lab:

Register Code: Số_điện_thoạiLAZ10319 

Giá : 1.5 Tr. Học đủ 100% refund 1 tr, vắng 1 lần điểm danh trừ 100k

- Bạn sẽ được học 22 buổi.

- Được cung cấp 1 tài khoản azure có thể lab trong vòng 2 tháng, mỗi tháng bạn có 150$ trong tài khoản azure để lab

- Được đội ngủ admin hỗ trợ lab trong suốt quá trình học.
 
- Được cung cấp tài liệu hướng dẫn lab.
 
6.3 Package 3 - Học +  Thi:

Register Code: Số_điện_thoạiEAZ10319 

Giá : 1Tr3(Giá chưa bao gồm Voucher thi).  Nếu bạn học đủ 100% bạn sẽ được refund 1 tr, vắng 1 lần điểm danh trừ 100K.
- Bạn sẽ được học 22 buổi 
- Lab: Học viên  tự đăng ký tài khoản azure để lab, hiện tại Microsoft cho đăng ký trial trong tài khoản azure có 200$, trường hợp các bạn không thể đăng ký được thì các bạn có thể thuê lab để làm.
- Được MCT của Microsoft hỗ trợ  ôn thi trong 3 buổi
- Voucher thi Microsoft công bố là 80$ , nếu thi bạn có thể tự mua hoặc đăng ký mua qua ITFORVN( mua thông qua ITFORVN giá sẽ được discount 20%-50%, tùy vào thời điểm bạn thi). 
 
6.4 Package  4 -  Học + Lab + Thi:

Register Code : Số_điện_thoạiLEAZ10319 

Giá : 1Tr6 (Giá chưa bao gồm Voucher thi).  Nếu bạn học đủ 100% bạn sẽ được refund 1 tr, vắng 1 lần điểm danh trừ 100K.
- Bạn sẽ được học 22 buổi 
- Được cung cấp 1 tài khoản azure có thể lab trong vòng 2 tháng, mỗi tháng bạn có 150$ trong tài khoản azure.
- Được MCT của Microsoft hỗ trợ  ôn thi trong 3 buổi
- Voucher thi Microsoft công bố là 80$.  Bạn có thể tự mua hoặc đăng ký mua qua ITFORVN( giá sẽ được discount 20%-50%, tùy vào thời điểm bạn thi). 

 

6.5 Thông tin chuyển khoản:

- Ngân hàng Vietcombank 

-  STK :0371000507294  - CN:TP.HCM

-  CTK : Nguyen Van Tai - Nguyen Thanh Loc

- Nội dung chuyển khoản: 

Số_Điện_ThoạiRegisterCode

VD: SDT của mình là 0912456789 mình tham gia package 1 thì nội dung CK sẽ là 0912456789AZ10319 


Lưu ý (Đọc kỹ để tránh mất tiền): 

- Bạn phải enrol course trước khi chuyển khoản, thông tin enrol và nội dung chuyển khoản phải trùng khớp, nếu các bạn không enrol mà chuyển khoản thì hệ thống sẽ không move bạn vào lớp và admin cũng không biết nguồn chuyển khoản đến từ ai.

- Nội dung chuyển khoản phải điền đúng cú pháp. Trường hợp bạn điền sai hệ thống sẽ không approve bạn vào lớp.


Để được hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ:

- Email: edu.support@itforvn.com

- Điện thoại hỗ trợ: 0378.761.001 (Tâm)  0987.147.409 (Yến)

- Phone: 0933.000.456(Tài) hoặc 0938.063506(Tâm)

- Telegram: @mrtainguyen, @tcaoadm

 

Chúc các bạn học tốt !