SECURITY

1.HƯỚNG DẪN THAM GIA CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN ITFORVN


 

 2. SPEAKER:

-Mr Lê Ân

-Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc Cisco và PaloAlto

3.THỜI GIAN HỌC ĐỊA ĐIỂM HỌC:

- Địa điểm học (Online): bất kỳ nơi đâu, miễn  có internet và kết nối được với Microsoft Teams.

- Khóa dự kiến sẽ bắt đầu từ  19/04/2020 

- Thời gian học: sẽ kéo dài 8 buổi vào các sáng chủ nhật mỗi buổi 4 tiếng bắt đầu từ 8h sáng

4. HÌNH THỨC HỌC VÀ THI:

- Học trực tuyến thông qua Microsoft Team Meeting . Bạn có thể học thông qua smart phones, tablets, Máy tính.

- Điểm danh và thi  trên trang portal.itforvn.com 

5. OUTLINE:

Module 1:

Platforms and Architecture

 • Security platform overview
 • Next-generation firewall architecture
 • Zero Trust security model
 • Firewall offerings

Module 2: 

Initial Configuration

 • Administrative controls
 • Initial access to the system
 • Configuration management
 • Licensing and software updates
 • Account administration
 • Viewing and filtering logs

Module 3: Interface Configuration

 • Security zones and interfaces
 • Tap interfaces
 • Virtual Wire interfaces
 • Layer 2 interfaces
 • Layer 3 interfaces
 • Virtual routers
 • VLAN interfaces
 • Loopback interfaces
 • Policy-based forwarding

Module 4:

Security and NAT Policies

 • Security policy fundamental concepts
 • Security policy administration
 • Network Address Translation
 • Source NAT configuration
 • Destination NAT configuration

Module 5: 

App-ID™

 • Application identification (App-ID) overview
 • Using App-ID in a Security policy
 • Identifying unknown application traffic
 • Migrating to an App-ID-based Security policy
 • Updating App-ID

Module 6: 

Basic Content-ID™

 • Content-ID overview
 • Vulnerability Protection Security Profiles
 • Antivirus Security Profiles
 • Anti-Spyware Security Profiles
 • File Blocking Profiles
 • Attaching Security Profiles to Security policy rules

Module 7: 

URL Filtering 

 • URL Filtering Security Profiles
 • Attaching URL Filtering Profiles

Module 8:

Decryption

 • Decryption concepts
 • Certificate management
 • SSL Forward Proxy decryption

Module 9:

WildFire™

 • WildFire concepts
 • Configuring and managing WildFire
 • WildFire reporting

Module 10: 

User-ID™

 • User-ID overview
 • User mapping methods overview
 • Configuring User-ID
 • PAN-OS® Integrated agent configuration
 • Configuring group mapping
 • User-ID and Security policy

Module 11: 

VPN Overview

 • Site to site VPN
 • Large Scale VPN
 • Remote Acces VPN

Module 12: Monitoring and Reporting

 • Dashboard, ACC, and Monitor
 • Log forwarding
 • Syslog
 • Configuring SNMP

6. CÁCH ĐĂNG KÝ LỚP HỌC: 

- Step 1: Đăng ký 1 trong các package bên dưới (6.1) 

- Step 2: Enrol khóa học với Register Code tương ứng

- Step 3: Chuyển Khoản cho admin (thông tin chuyển khoản tại mục 6.2) 

- Step 4: Sau khi admin nhận được tiền từ ngân hàng, hệ thống sẽ move bạn vào lớp học.

6.1 HỌC + LAB:

Register Code: Số_điện_thoạiLPA22420

Học phí: 1.5 Tr. Chuyên cần đạt 100%  (điểm danh và làm bài tập đầy đủ) bạn được refund 1 tr, vắng 1 lần điểm danh hoặc không làm bài tập  trừ  100k

- Bạn sẽ được học 8 buổi

-Được cung cấp 1 tài khoản Server có thể lab trong suốt buổi học

- Được đội ngủ Admin hỗ trợ lab trong suốt quá trình học.
 
- Được cung cấp tài liệu hướng dẫn lab.
  

6.2 THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

- Ngân hàng Vietcombank - CN:TP.HCM

-  STK :0501000155209

-  CTK : Nguyen Van Tai

- Nội dung chuyển khoản: 

Số_Điện_ThoạiRegisterCode

VD: SDT của mình là 0393611155 mình tham gia package 1 thì nội dung CK sẽ là 0393611155LPA22420

LƯU Ý (ĐỌC KỸ ĐỂ TRÁNH MẤT TIỀN): 

- Bạn phải enrol course trước khi chuyển khoản, thông tin enrol và nội dung chuyển khoản phải trùng khớp, nếu các bạn không enrol mà chuyển khoản thì hệ thống sẽ không move bạn vào lớp và admin cũng không biết nguồn chuyển khoản đến từ ai.

- Nội dung chuyển khoản phải điền đúng cú pháp. Trường hợp bạn điền sai hệ thống sẽ không approve bạn vào lớp.


Để được hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ:

- Email: edu.support@itforvn.com

- Phone support: 039.36.111.55 (Hùng)  

- Hot line: 0933.000.456(Tài) hoặc 0938.063506(Tâm)

- Telegram Support: @Tranhung94, @mrtainguyen, @tcaoadm

 Chúc các bạn học tốt !


1.HƯỚNG DẪN THAM GIA CÁC KHÓA HỌC TRỰC TUYẾN TRÊN ITFORVN


 

 2. SPEAKER:

-Mr Lê Ân

-Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc Cisco và PaloAlto

3.THỜI GIAN HỌC ĐỊA ĐIỂM HỌC:

- Địa điểm học (Online): bất kỳ nơi đâu, miễn  có internet và kết nối được với Microsoft Teams.

- Khóa dự kiến sẽ bắt đầu từ  14/06/2020 

- Thời gian học: sẽ kéo dài 8 buổi vào các sáng chủ nhật mỗi buổi 4 tiếng bắt đầu từ 8h sáng

4. HÌNH THỨC HỌC VÀ THI:

- Học trực tuyến thông qua Microsoft Team Meeting . Bạn có thể học thông qua smart phones, tablets, Máy tính.

- Điểm danh và thi  trên trang portal.itforvn.com 

5. OUTLINE:

- Khóa học PCNSE (Palo Alto Certified Network Security Engineer) đồng thời cũng trang bị đầy đủ các kiến thức để bạn có thể vượt qua kỳ thi PCNSE quốc tế của Palo Alto. 
Administration & Management

Role Based Administration

External Authentication: Radius, Tacacs
Advance App-ID™

Custom Application

Application Override
Advance User-ID™

Authentication Policy

Multi-Factor Authentication Overview
Advance Content-ID™

Data Filtering

DoS Protection

Zone Protection

Botnet
QoS

Configuring Quality of Service
Virtual Systems

Implementation of multi-vsys firewall
GlobalProtect™

Implementation of GlobalProtect

Install and Configure Portal, Gateway, and Agents
Site-to-Site VPN

Implementation of IPsec Tunnels
High Availability

Overview Active/Active 

Configuring Active/Passive
Panorama Overview

Configuring management

Central Reporting
Sizing and Solution

Throughput

Capacity

Capability
Basic Troubleshooting

Using packet Captures for troubleshooting

6. CÁCH ĐĂNG KÝ LỚP HỌC: 

- Step 1: Đăng ký 1 trong các package bên dưới (6.1) 

- Step 2: Enrol khóa học với Register Code tương ứng

- Step 3: Chuyển Khoản cho admin (thông tin chuyển khoản tại mục 6.2) 

- Step 4: Sau khi admin nhận được tiền từ ngân hàng, hệ thống sẽ move bạn vào lớp học.

6.1 HỌC + LAB:

Register Code: Số_điện_thoạiLSE0520

Học phí: 1.500.000 VNĐ. Chuyên cần đạt 100%  (điểm danh và làm bài tập đầy đủ) bạn được refund 1.000.000 VNĐ, vắng 1 lần điểm danh hoặc không làm bài tập  trừ  100k

- Bạn sẽ được học 8 buổi

-Được cung cấp 1 tài khoản Server có thể lab trong suốt buổi học

- Được đội ngủ Admin hỗ trợ lab trong suốt quá trình học.
 
- Được cung cấp tài liệu hướng dẫn lab.
  
6.2 HỌC  MÀ KHÔNG LAB:

Register Code: Số_điện_thoại SE0520

Học phí: 1.000.000 VNĐ. Chuyên cần đạt 100%  (điểm danh và làm bài tập đầy đủ) bạn được refund 1.000.000 VNĐ, vắng 1 lần điểm danh hoặc không làm bài tập  trừ  100k

- Bạn sẽ được học 8 buổi


6.3 THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN:

- Ngân hàng Vietcombank - CN:TP.HCM

-  STK :0501000155209 

-  CTK : Nguyen Van Tai

- Nội dung chuyển khoản: 

Số_Điện_ThoạiRegisterCode

VD: SDT của mình là 0393611155 mình tham gia package 1 thì nội dung CK sẽ là 0393611155LSE0520

LƯU Ý (ĐỌC KỸ ĐỂ TRÁNH MẤT TIỀN): 

- Bạn phải enrol course trước khi chuyển khoản, thông tin enrol và nội dung chuyển khoản phải trùng khớp, nếu các bạn không enrol mà chuyển khoản thì hệ thống sẽ không move bạn vào lớp và admin cũng không biết nguồn chuyển khoản đến từ ai.

- Nội dung chuyển khoản phải điền đúng cú pháp. Trường hợp bạn điền sai hệ thống sẽ không approve bạn vào lớp.


Để được hỗ trợ thêm bạn vui lòng liên hệ:

- Email: edu.support@itforvn.com

- Phone support: 039.36.111.55 (Hùng)  

- Hot line: 0933.000.456(Tài) hoặc 0938.063506(Tâm)

- Telegram Support: @Tranhung94, @mrtainguyen, @tcaoadm

 Chúc các bạn học tốt !